Psychoterapia jako pomoc w leczeniu uzależnień

Psychoterapia jako pomoc w leczeniu uzależnień

Uzależnienia są bardzo poważnym problemem, który może pogarszać jakość życia, prowadzić do pojawienia się długów czy nawet być powodem samobójstwa i zaniedbania więzi w rodzinie. Z tego powodu tak ważne jest walczenie z nałogiem za pomocą sprawdzonych metod. Jedną z nich jest psychoterapia. Jak taka technika działa na osoby uzależnione i czemu warto na nią postawić?

Psychoterapia w uzależnieniach w Zgierzu w gabinecie Agnieszki Świątkiewicz

Uzależnienie jest ściśle powiązane z głową, dlatego leczenie takiego problemu powinno przebiegać z udziałem psychologa, psychiatry lub psychoterapeuty. Niezależnie od typu nałogu, tacy specjaliści mogą pomóc poradzić sobie z nim nie tylko chwilowo poprzez wzięcie udziału w odwyku, lecz także zmieniając myślenie.

– Uzależnienia często są związane z przeszłością danej osoby i indywidualnymi tendencjami do wpadania w nałogi. Z tego powodu pracę z problemem trzeba zacząć od poradzenia sobie ze złymi wzorcami zakodowanymi w mózgu. Jest to bardzo długotrwały proces, który wymaga udziału profesjonalistów. W ten sposób można jednak wyjść z uzależnienia i utrzymać taki stan nawet do końca życia. Bez zmiany myślenia pozbycie się nałogu jest niemal niemożliwe – mówi specjalistka od psychoterapii uzależnień Agnieszka Świątkiewicz

Psychoterapia uzależnień jest niezbędnym dodatkiem do leczenia farmakologicznego. Sam odwyk nie będzie skuteczny, jeśli w głowie chorego nie zajdą pewne zmiany. Z tego powodu warto położyć duży nacisk na jakość pracy z psychoterapeutą i przeznaczyć na nią czas. Psychoterapia uzależnień czasami trwa miesiącami, jednak nie można rezygnować z tego elementu leczenia nałogu.

Jak wygląda psychoterapia uzależnień w Zgierzu? 

Psychoterapia przeprowadzana dla osób z uzależnieniami może przyjmować różne formy. Często są to warsztaty, pogadanki oraz spotkania z ludźmi, którzy poradzili sobie z nałogiem. Czasami takie działania dotyczą również bliskich osoby uzależnionej. Taka sytuacja wpływa bowiem na całą rodzinę, powodując rozległe problemy z psychiką nie tylko u człowieka, który wpadł w nałóg.

Psychoterapia uzależnień może mieć formę indywidualną lub grupową. Wszystko zależy od sytuacji chorego. Jeśli pacjent odczuwa wstyd i na początku chce poznać samego siebie, lepszym rozwiązaniem będą zajęcia sam na sam z terapeutą. W niektórych przypadkach znacznie korzystniejszą opcją okazuje się jednak budowanie społeczności na spotkaniach grupowych.

 

Decyzję o formie terapii podejmuje specjalista Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza. Bierze on pod uwagę indywidualne czynniki i ocenia, które rozwiązanie będzie lepsze w przypadku danego pacjenta. Wówczas leczenie może stać się skuteczniejsze, a sama terapia – znacznie krótsza.