Badanie kierowców

Badania psychotechniczne skierowane są do:

  • kierowców zawodowych
  • kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu przekroczenia limitu punktów, czy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu skierowanych przez właściwy urząd
  • kierowców skierowanych na badanie po wypadku samochodowym
  • kierowców pojazdów służbowych, kat. B
  • operatorów wózków widłowych
  • operatorów innych maszyn wymagających dobrej sprawności psychoruchowej
  • pracowników pracujących powyżej 3m