Psychoterapia

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie BSFT. Zasady tej terapii przedstawiam poniżej:

Pracuję głównie z osobami dorosłymi, koncentrując się na osobistym postrzeganiu i odczuwaniu sytuacji. Wspólnie poszukujemy rozwiązań dla tych trudności, które powodują dyskomfort i problem. A także wzmacniamy zasoby, które pomagają stawiać czoła przeciwnościom.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i rodzin. Pracuję z osobami:

  • uzależnionymi i ich rodzinami
  • także takimi, które doświadczają problemów w związkach, małżeństwie, w rodzinie,
  • znajdują się w krytycznej sytuacji życiowej,
  • cierpią z powodu utraty bliskiej osoby,
  • przeżywają lęk, depresję, żałobę,
  • odczuwają różne dolegliwości bez wyraźnej przyczyny.

W swojej pracy terapeutycznej pracuję w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT). Metoda ta opiera się na trzech zasadach

Zasada pierwsza

Jeżeli się nie zepsuło – nie naprawiaj.

Tematem pracy terapeutycznej jest tylko i wyłącznie problem zgłaszany przez klienta. Poszukiwanie są rozwiązania w zasobach i doświadczeniach klienta.

Zasada druga

Jeżeli już wiesz co działa  – rób tego więcej.

W czasie sesji terapeutycznej, klient odnajduje w swojej przeszłości doświadczenia pozytywnych zmian, potrafi określić swoje mocne strony potrzebne do rozwiązania problemu, który zgłasza teraz. Jeśli już to wie, może wykorzystać to do działania

Zasada trzecia

Jeśli to w ogóle nie działa – nie rób tego więcej – rób coś innego.

Czasami powtarzamy w naszym życiu takie działania, które nie przynoszą dobrych efektów. Proste zauważenie, że coś nie działa, umożliwia zmianę kierunku wysiłku.