Diagnoza psychologiczna

Od wielu lat wykonuję diagnozę psychologiczną w następujących obszarach

  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia funkcji poznawczych, np. po urazach głowy, wylewach, czy udarach
  • diagnoza ilorazu inteligencji dorosłych
  • uzależnienie ad alkoholu

W swojej pracy stosuję oryginalne metody psychologiczne, które są wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi.
Jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi