Psychoterapeuta TSR Zgierz

Szukasz Psychoterapeuty TSR w Zgierzu ? Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii...

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Zgierz

Szukasz specjalisty psychoterapii uzależnień w Zgierzu ? Agnieszka Świątkiewicz to specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu w Zgierzu. Gabinety psychoterapii takie jak ten A. Świątkiewicz mieszczący się w Zgierzu specjalizujące się w psychoterapii uzależnień...

Specjalista Psychologii Klinicznej Zgierz

Szukasz specjalisty psychologii klinicznej w Zgierzu ? Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalista psychologii klinicznej, taki jak Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza jest...

Testy Psychologiczne Zgierz

Szukasz Testów Psychologicznych w Zgierzu ? Test psychologiczny to rodzaj narzędzia badawczego w psychologii. Jego celem jest uzyskanie reprezentatywnej próbki zachowań przyjętych za wskaźniki interesującej testującego cechy psychologicznej. Uznanie konkretnych...

Diagnoza Psychologiczna Zgierz

Szukasz Diagnozy Psychologicznej w Zgierzu ? Diagnoza psychologiczna w Zgierzu w pracownii psychologicznej Agnieszki Świątkiewicz to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia pacjentów ze Zgierza oraz okolic Zgierza. Czym jest diagnoza psychologiczna w...