Testy psychologiczne Zgierz.

Testy psychologiczne Zgierz.

Szukasz Testów Psychologicznych w Zgierzu ?

Test psychologiczny to rodzaj narzędzia badawczego w psychologii. Jego celem jest uzyskanie reprezentatywnej próbki zachowań przyjętych za wskaźniki interesującej testującego cechy psychologicznejUznanie konkretnych zachowań za wskazujące w teście psychologicznym może odbywać się za pomocą związków empirycznych albo założeń teoretycznych, mówi Agnieszka Świątkiewicz prowadząca pracownię usług psychologicznych w Zgierzu.

Istnieje kilka cech, które musi posiadać dobry, wiarygodny test psychologiczny przeprowadzany w Zgierzu w pracowni A. Świątkiewicz:

 1. obiektywność,
 2. rzetelność,
 3. trafność,
 4. ustalone wartości norm,
 5. wiarygodność,
 6. standaryzacja,
 7. walidacja testu.

Poza tym testy psychologiczne przeprowadzane w Zgierzu powinny mieć reguły, dzięki którym uda się z obliczyć wartość mierzonej cechy, a także wyraźnie określające, jakie zachowania diagnosty są w dopuszczalne podczas przeprowadzania badania. Ważna jest też dobrowolność. Osoby poddawane testom psychologicznym w Zgierzu powinny być z jednej strony uświadomione co do ich celu (oceny), a także bez przymusu i zgodnie ze stanem faktycznym odpowiadać na wszelkie zadane pytania.

Testy Psychologiczne Zgierz – cel

Głównym celem testów psychologicznych jest wstępna albo pogłębiona analiza wybranych pól struktury psychologicznej człowieka. Badane mogą być różne sfery:

 1. inteligencja,
 2. kreatywność,
 3. zdolności poznawcze,
 4. temperament,
 5. zdolność do radzenia sobie ze stresem,
 6. predyspozycje zawodowe.

Część testów psychologicznych przeprowadzanych w Zgierzu dostępna jest w otwartych źródłach. To chociażby popularne psychotesty z portali internetowych. Choć nie mają walorów naukowych, w dalszym ciągu spełniają swój cel – ocenę psychologiczną. Naukowe testy psychologiczne wykonywane są przez osoby do tego przygotowane, zarówno w teorii, jak i w praktyce patrz Agnieszka Świątkiewicz.

Testy psychologiczne Zgierz – rodzaje

W psychologii testy mogą mieć zróżnicowaną formę. Wszystko zależy od pożądanego efektu. Mamy zatem do czynienia z testami psychologicznymi z liczbami lub z kwadratami. Występują też testy psychologiczne z figurami i testy psychologiczne z obrazkami, które należy zinterpretować według własnego wyobrażenia.

Istnieje fachowy podział testów psychologicznych.

 1. Kognitywne testy psychologiczne. Ten rodzaj nazywany jest także testami maksymalnych zdolności i często stosowany jest w ocenie poziomu ogólnego inteligencji albo zdolności językowych osoby badanej. Ta grupa dzieli się na testy psychologiczne badające zdolności człowieka i jego maksymalne możliwości w kontekście osiągnięć, a także testy oceniające, ile dany pacjent osiągnął (np. ukończywszy szkołę).
 2. Niekognitywne testy psychologiczne, czyli tzw. testy typowego zachowania. Oceniają takie aspekty psychiki człowieka jak system wartości, motywacja, osobowość.

Testy psychologiczne Zgierz – gdzie wykonać?

Specjalistami do wykonywania testów psychologicznych są psycholodzy tacy jak na przykład Agnieszka Świątkiewicz. Dlatego właśnie testy wykonywane są w gabinetach psychologicznych podczas wizyty, najczęściej po wnikliwej konsultacji wstępnej. Testy psychologiczne są często brane pod uwagę przez psychiatrów i stanowią element decydujący o procesie leczenia farmakologicznego. To również psycholog nadzoruje przeprowadzanie zawodowych testów psychologicznych.

Z rezerwą należy patrzeć na testy psychologiczne w Internecie. Ich szeroka dostępność nie gwarantuje bowiem wiarygodności. Nie daje też gwarancji, że zostały opracowane przez specjalistów. Internetowe i prasowe psychotesty najlepiej traktować jako formę rozrywki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonaniem testów psychologicznych w Zgierzu do pracowni usług psychologicznych Agnieszki Świątkiewicz mieszczącej się w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 23 lok. 005.