Privacy Policy

Szanowni Państwo

Wobec konieczności dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że potrzebujemy Pani / Pana zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w szczególności za pomocą plików cookies (ciasteczek).

Poniżej przedstawiamy pełny zakres informacji na temat przetwarzanych danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wraz z klauzulą informacyjną.

Używając plików cookies, zbieramy dane osobowe dotyczące m. in. Pani / Pana aktywności, numeru IP komputera, adresu URL żądania, nazwy domeny, identyfikatora urządzenia, a także inne podobne informacje. W ramach serwisu są także zbierane za pomocą formularza kontaktowego dane identyfikacyjne i umożliwiające nawiązanie kontaktu z administratorem.


Administratorem Pani / Pana danych osobowych Agnieszka Świątkiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Pracownia Usług Psychologicznych Agnieszka Świątkiewicz z siedzibą w Zgierzu przy ul. Adolfa Pawińskiego 8 A, 95-100 Zgierz, NIP 7711115215, REGON 101434192.

Inspektor ochrony danych osobowych został wyznaczony dla administratora, podaje się dane kontaktowe inspektora telefon ………………………. i adres email ……………………………… Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony* (niepotrzebne skreślić)

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika,

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy,

  1. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  1. wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,

  1. obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,

  1. statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 3-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych i poprawa konkurencyjności.

Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, usługi marketingowe
i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2-6 nie odbywa się na podstawie zgody, toteż nie przysługuje Pani / Panu możliwość jej cofnięcia.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 2 klauzuli jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy polegającej na umożliwieniu nieodpłatnego korzystania z serwisu lub zawarcia umowy o świadczenie usługi psychologicznej z administratorem. Odmowa podania danych osobowych wyrażająca się w rezygnacji z korzystania z serwisu uniemożliwia zawarcie lub wykonanie powyższych usług.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celach określonych w pkt 3-6 klauzuli jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych może polegać w szczególności na rezygnacji z korzystania z serwisu i będzie jednoznaczna z uniemożliwieniem zwarcia i wykonywania umowy o nieodpłatne korzystanie z serwisu lub umowy o świadczenie usług psychologicznych.

Pani / Pana dane osobowe nie służą do wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, nie podlegają także profilowaniu.

Jeśli nie wyraża Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 1 klauzuli, prosimy nie korzystać z serwisu albo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zbieranie tych danych nie było możliwe.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć możliwość zbierania plików cookies?

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad włączania lub wyłączania ustawień przeglądarki, usuwania, blokowania znajdują się pod poniższymi linkami:

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest całkowicie dobrowolne, nie jest warunkiem zawarcia ani wykonywania umowy, ani też warunkiem wymaganym przez prawo. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług lub pozbawić Panią / Pana możliwości korzystania z oferty dostosowanej do Pani / Pana potrzeb, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej.

Jeśli nie chce Pani / Pan zmieniać ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości zbierania plików cookies lub już wcześniej samodzielnie wyłączyła Pani / wyłączył Pan możliwość zbierania plików cookies, proszę nacisnąć przycisk NIE CHCĘ ZMIENIAĆ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI.

Jeśli nie wyłączyła Pani / wyłączył Pan możliwości zbierania plików cookies i nie chce Pani / Pan zmieniać ustawień przeglądarki, naciskając poniższy przycisk, wyraża Pani / Pan zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Pani / Pan korzysta, plików cookies oraz na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez Panią / Pana z usług i produktów świadczonych drogą elektroniczną w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych przez Agnieszkę Świątkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Pracownia Usług Psychologicznych Agnieszka Świątkiewicz z siedzibą w Zgierzu przy ul. Adolfa Pawińskiego 8 A, 95-100 Zgierz, NIP 7711115215, REGON 101434192.

Tu trzeba wstawić interaktywny przycisk

NIE CHCĘ ZMIENIAĆ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

Zgodę w tym zakresie można cofnąć naciskając poniższy link. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które było dokonywane na podstawie uprzedniej zgody. Cofnięcie zgody może także polegać na wprowadzeniu ustawień do przeglądarki internetowej, które uniemożliwiają zbieranie plików cookies.