Zarówno terapia grupowa, jak i indywidualna są niezwykle potrzebne w leczeniu uzależnienia. To uzupełniające się działania – jedno nie wyklucza drugiego. Mogą być realizowane jednocześnie lub osobno, w zależności od indywidualnej sytuacji, potrzeb osoby uzależnionej oraz decyzji terapeuty.

Jak Przebiega Terapia Grupowa Uzależnień?

Grupowe terapie uzależnień odbywają się w niewielkim gronie, w grupach zamkniętych lub otwartych. W grupach zamkniętych skład jest niezmienny, wszyscy zaczynają i kończą terapię w tym samym czasie i zwykle są na podobnym poziomie uzależnienia (zdrowienia). Grupy otwarte działają nieco inaczej – na kolejnych spotkaniach mogą pojawiać się nowi uczestnicy. Skład jest zróżnicowany, co pozwala nowym uczestnikom czerpać z doświadczeń tych, którzy są już dalej w terapii.

Zalety Terapii Grupowej

Każda sesja terapii grupowej jest nadzorowana przez psychoterapeutę. To on odpowiada za przebieg spotkania, ale nigdy nie jest jego „głównym bohaterem”. Treść sesji tworzą sami uczestnicy, którzy opowiadają o swoim uzależnieniu, problemach, emocjach, obawach i wyzwaniach. Terapia grupowa pozwala uczestnikom bezpiecznie dzielić się przeżyciami, poczuć, że nie są osamotnieni w swojej chorobie, inspirować się sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami innych uczestników i motywować się postępami innych.

Dlaczego Warto Skorzystać z Terapii w Zgierzu?

Gabinet psycholog Agnieszki Świątkiewicz w Zgierzu oferuje zarówno terapię indywidualną, jak i grupową, dostosowaną do potrzeb mieszkańców Zgierza i okolic. Terapia alkoholowa w Zgierzu prowadzona przez doświadczonego psychologa to doskonała okazja do skorzystania z profesjonalnej pomocy w walce z uzależnieniem.

Co Wybrać: Terapię Grupową czy Indywidualną?

Wybór między terapią grupową a indywidualną zależy od wielu czynników, takich jak stopień uzależnienia, indywidualne potrzeby pacjenta i preferencje terapeutyczne. Warto rozważyć oba podejścia, ponieważ mogą się one wzajemnie uzupełniać, oferując kompleksowe wsparcie w procesie zdrowienia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w walce z uzależnieniem, skontaktuj się z gabinetem psycholog Agnieszki Świątkiewicz w Zgierzu. Profesjonalna terapia alkoholowa w Zgierzu może być kluczem do odzyskania kontroli nad swoim życiem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Twój psycholog w Zgierzu jest tu, aby Ci pomóc!