Zasady Terapii Grupowej

Uczestnictwo w terapii grupowej uzależnień wymaga respektowania określonych zasad. Aby ta forma leczenia miała sens i przynosiła wszystkim korzyści, uczestnicy spotkań muszą być zaangażowani, szczerzy i odnosić się do siebie z szacunkiem. Poniżej przedstawiamy...

Terapia Grupowa czy Indywidualna: Co Wybrać?

Zarówno terapia grupowa, jak i indywidualna są niezwykle potrzebne w leczeniu uzależnienia. To uzupełniające się działania – jedno nie wyklucza drugiego. Mogą być realizowane jednocześnie lub osobno, w zależności od indywidualnej sytuacji, potrzeb osoby uzależnionej...