Uzależnienie od alkoholu to problem, który dotyka wiele rodzin, przekładając się na życie codzienne, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie nie tylko osoby uzależnionej, ale też całej jej rodziny. Odpowiedzią jest profesjonalna terapia alkoholowa w gabinecie Agnieszki Świątkiewicz w Zgierzu.

Alkoholizm – wybór czy choroba?

Alkoholizm jest chorobą. Uzależnienie nie wybiera dotyka zarówno biednych, jak i bogatych, młodych i dojrzałych, kobiety i mężczyzn, dyrektorów i pracowników fizycznych. Różnica sprowadza się do rodzaju wypijanego alkoholu oraz sposobu picia. Alkoholizmem będzie zarówno codzienne upijanie się do nieprzytomności, jak i systematyczne wypijanie dwóch czy trzech lampek wina dziennie. Alkoholizmem jest też picie ciągami, czyli ciągłe picie przez kilka dni oddzielane dłuższymi okresami trzeźwości. Problemem, jaki wiąże się ze społeczną oceną alkoholizmu jest niezrozumienie jego przebiegu i traktowanie osoby uzależnionej jako pijącej z własnego wyboru. W rzeczywistości jest to sklasyfikowana jednostka chorobowa, która dotyka pacjenta tak, jak dotyka nas grypa czy zapalenie płuc – niezależnie od naszych dobrych chęci. Oczywiście uzależnieniu sprzyjają różne okoliczności, podobnie jak grypie czy przeziębieniom, faktem pozostaje jednak, że alkoholik to osoba chora, wymagająca pomocy i skutecznego leczenia.

Specyfika choroby alkoholowej

Cechą charakterystyczną alkoholizmu, która w znacznym stopniu utrudnia powrót do zdrowia, jest uzależnienie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. O alkoholizmie można powiedzieć, że jest chorobą duszy i ciała, a ponieważ, aby się pojawił, muszą zaistnieć pewne czynniki, tym trudniej opisać jego mechanizm. Wyjątkowo niebezpiecznym jest fakt, że granica pomiędzy piciem alkoholu dla przyjemności a spożywaniem go z konieczności jest bardzo cienka i trudno precyzyjnie określić, czy już jesteśmy uzależnieni. Z powstawaniem choroby wiążą się różne przesłanki, począwszy od nadmiaru stresu, z którym nie możemy sobie poradzić, a skończywszy na tym, że alkohol po prostu nam smakuje, zwłaszcza jeśli sięgamy po piwo przed telewizorem czy lampkę wina do każdej kolacji. Ważnym aspektem leczenia alkoholizmu jest to, że właśnie uwarunkowania psychiczne są o wiele trudniejsze do wyeliminowania niż fizyczne oczyszczenie organizmu.

Leczenie alkoholizmu w Zgierzu – na czym to polega?

Nie bez powodu na leczenie alkoholizmu mówi się, że jest to terapia uzależnień, tożsama z oddziaływaniem na psychikę chorego i przekonaniem go, że leczenie jest najlepszym dla niego rozwiązaniem. W procesie pozbywania się nałogu liczy się atmosfera, odizolowanie od środowiska i odpowiednie otoczenie, dlatego tego typu zadania realizuje Ośrodek Terapii Uzależnień. Pacjent mieszka w nim przez okres powracania do zdrowia, pozostając pod stałą opieką nie tylko tradycyjnych lekarzy, ale również terapeutów. W procesie powracania do zdrowia stosuje się zarówno medyczne odtruwanie organizmu, jak i oddziaływanie terapeutyczne. Dzięki niemu osoba uzależniona uświadamia sobie własne problemy, które skłoniły ją do sięgania po alkohol i  uczy się je rozwiązywać, przy okazji wzmacniając własną samoocenę oraz przystosowując się do życia w społeczeństwie. Proces podstawowej terapii zazwyczaj trwa od 4 do 8 miesięcy i wymaga kontynuowania podczas dalszego leczenia w poradni oraz na spotkaniach grup AA.