Testy psychologiczne dla kierowców służą określaniu tego, czy dana osoba we właściwy sposób będzie zdolna do użytkowania dróg publicznych, gwarantując sobie i innym uczestnikom ruchu należyte bezpieczeństwo. Wiele zawodów, które wykonywane są z wykorzystaniem pojazdów i maszyn mogą być zatem praktykowane tylko po pozytywnie zaliczonych psychotestach. Na badania zgłaszać należy się zaś do pracowni psychologicznych wpisanych do specjalnych rejestrów marszałków województw. W Zgierzu swoją pomoc oferuje psycholog Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza, która tłumaczy, na czym polegają okresowe analizy zdrowia psychicznego kierowców.

Kto musi zgłaszać się na psychotesty dla kierowców ?

Ustawowy obowiązek przechodzenia badania psychotechnicznego dla kierowców jest narzucony przede wszystkim na osoby pracujące na co dzień w transporcie drogowym. Nie oznacza to jednak tego, iż na okresowe badania zgłaszać muszą się tylko kierowcy zawodowi z prawo jazdy kategorii C, C+E, D oraz D+E. Jak tłumaczy psycholog Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza, ważne jest to także dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, instruktorów technik jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, a także dla taksówkarzy.

Ponadto na psychotesty obligatoryjnie muszą we wskazanych ustawowo terminach zgłaszać się operatorzy maszyn i urządzeń oraz osoby kierujące pojazdami służbowymi. Badania w pracowniach psychologicznych są zatem rekomendowane również konsultantom mobilnym czy przedstawicielom handlowym.

Jak wyglądają psychotesty dla kierowców w Zgierzu u Agnieszki Świątkiewicz?

Psychotesty dla kierowców przeprowadzane są w specjalnie powołanych do tego pracowniach psychologicznych takich jak Agnieszki Swiątkiewicz w Zgierzu, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt. W Wałbrzychu na badania psychotechniczne zaprasza psycholog Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza która zdradza, iż badany nie musi przygotowywać się do całej procedury. Na czym ona zaś polega?

W uproszczeniu można przyjąć, iż psychotesty dla kierowców dzielą się na trzy ważne elementy. Pierwszym z nich jest badanie osobowości kierowcy. Psycholog Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza rozmawia z badanym oraz wręcza specjalną ankietę do wypełnienia. Dzięki temu specjalista może ustalić to, jak kierowca będzie zachowywał się w poszczególnych sytuacjach życiowych oraz oczywiście tych drogowych. Kolejnym elementem psychotestu jestanaliza zdolności intelektualnych badanego. Musi on rozwiązać szereg testów uwagi i sprawności intelektualnej. Ostatni etap badania psychotechnicznego odbywa się z użyciem specjalistycznej aparatury. Pomaga ona określić:

  • szybkość reakcji kierowcy,
  • koordynację wzrokowo ruchową,
  • widzenie w ciemności,
  • postrzeganie prędkości i odległości,
  • reakcję na olśnienie.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia, które w przypadku negatywnego wyniku można powtórzyć tylko i wyłącznie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

Co ile trzeba wykonywać badanie psychologiczne dla kierowców?

Badania psychotechniczne dla kierowców powtarzane muszą być co 5 lat. Psycholog Agnieszka Świątkiewicz Zgierz podkreśla jednak, że istnieją wyjątki od tej zasady. Pierwsza dotyczy kierowców po 60 roku życia. Ustawa narzuca na nich obowiązek przechodzenia psychotestów co 30 miesięcy. Specjalne zasady dotyczą też osób, które skierowane zostały na badanie ze względu na spożycie alkoholu lub przekroczenie 24 punktów karnych. Otrzymują one wynik bezterminowy.