Każdy pracownik w Zgierzu powinien posiadać odpowiednie predyspozycje do wykonywania swoich obowiązków – dotyczy to jego sprawności nie tylko fizycznej, ale i umysłowej. Jednakże w niektórych profesjach wobec pracowników stosowane są dużo wyższe wymagania dotyczącej ich kondycji psychicznej. Jakie to zawody, na czym polegają badania psychologiczne oraz w jakim celu się je przeprowadza?

Badania zgodne z ustawą

Badaniom kondycji psychicznej może być poddany każdy pracownik, niezależnie od swego doświadczenia oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wbrew temu co powszechnie się uważa, badania psychologicznie nie mają na celu ustalenia, czy dany pracownik cierpi na schorzenia psychiczne, lecz przede wszystkim oceny jego możliwości umysłowych, np. zdolności koncentracji czy spostrzegawczości, czasu reakcji etc. Nasz umysł również się starzeje i traci swoją elastyczność – z reguły po przekroczeniu 40 lat pracownicy przestają być tak samo wydajni i efektywni, jak jeszcze kilka lat wcześniej, zaczynają miewać coraz większe problemu ze skupieniem uwagi, przyswajaniem informacji, koordynacją ruchową.

Statystyki pokazują, że bardzo częstą przyczyną wypadków przy pracy z udziałem pracowników około 50 roku życia jest utrata wcześniejszej sprawności – np. częstsze rozkojarzenie, spowolnienie reakcji na nagłe wydarzenia. Na badania psychologiczne może zostać skierowany każdy pracownik z polecenia pracodawcy, jednak dla niektórych przejście tych badań jest obowiązkiem – taki zapis znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku. Wobec jakich zawodów stosuje się ten zapis

Kierowcy i nie tylko

Największą grupą pracowników, dla których wykonanie psychotestów stanowi obowiązek, są kierowcy – od tych prowadzących TIR-y, przez kierowców autobusów komunikacji miejskiej, kończąc na taksówkarzach. Kogo jeszcze obejmują obowiązkowe badania psychologiczne:

Poza kierowcami psychotesty powinny być przeprowadzane wobec pracowników wykonujących prace na wysokości, operatorów maszyn budowlanych, górników oraz ochroniarzy posiadających uprawnienia do posługiwania się bronią palną – wyjaśnia psycholog Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza Ponadto badania tego typu obejmują funkcjonariuszy państwowych, między innymi  policjantów, strażników miejskich, sędziów czy komorników.

Badanie badaniu nierówne

Szczegółowy przebieg badania uzależniony jest od tego, jaki zawód wykonuje dany pracownik, a także jego stanu zdrowia, wieku i innych czynników. Badania dla zawodowego kierowcy będą brać pod uwagę inne aspekty jego kondycji psychicznej, istotne dla wykonywanego zawodu, niż badania policjantów, którzy na co dzień muszę wykonywać zupełnie inne obowiązki.