Co warto wiedzieć o psychoterapii uzależnień ?

Co warto wiedzieć o psychoterapii uzależnień ?

Greckie słowa psyche oraz therapein oznaczają odpowiednio duszę i leczenie. Dość precyzyjnie opisują zatem, czego mogą spodziewać się osoby zainteresowane rozpoczęciem terapii. Ludzka psychika, choć z pewnością potrafi znieść wiele, a czasem nawet znacznie więcej, niż moglibyśmy się tego spodziewać, nie jest niezniszczalna. Różne życiowe doświadczenia oraz traumatyczne sytuacje sprawiają, że pomoc specjalisty czasami okazuje się wręcz nieoceniona. Co warto wiedzieć na ten temat?

Psychoterapia – to stosowanie metod psychologicznych opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim (indywidualnym lub grupowym), w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Jest leczeniem poprzez rozmowę.

Dla kogo przeznaczona jest psychoterapia uzależnień ?

Zazwyczaj decyzja o wybraniu się do gabinetu psychoterapeuty zapada w czasie, kiedy problem jest na tyle zaawansowany, że trudno z nim poradzić sobie samemu. Przyczyn zgłaszania się na psychoterapię jest wiele. Celem psychoterapii jest złagodzenie problemu będącego bezpośrednim powodem zgłoszenia się do psychoterapeuty. Bywa również tak, że powodem skorzystania z pomocy psychoterapeuty jest chęć rozwoju osobistego, poszerzenia samoświadomości czy poradzenia sobie w kryzysowej sytuacji.

Jedną z przyczyn zgłoszenia się na psychoterapię może być np. poczucie utraty panowania nad własnym życiem i przekonanie, że to nerwica, depresja, lęk czy obsesja uniemożliwiają satysfakcjonujące  funkcjonowanie. Realistycznym celem terapii może być m.in. zdolność radzenia sobie w stresujących sytuacjach, poprawa funkcjonowania w  relacjach z innymi ludźmi.

Bez wątpienia osoba, która postanawia rozpocząć psychoterapię, kieruje się indywidualną potrzebą. Specyficzne potrzeby każdego pacjenta zgłaszającego się na psychoterapię stanowią punkt wyjścia do ustalenia celów, nad którymi pracuje się w trakcie terapii. Wizycie u psychoterapeuty niejednokrotnie towarzyszą obawy przed byciem niezrozumianym, czy wreszcie wątpliwości dotyczące skuteczności psychoterapii. Co jeszcze warto wiedzieć?

Podróż do źródła problemu

Jedną z grup pacjentów, których leczy się za pomocą psychoterapii, są osoby zmagające się z uzależnieniami – od poszczególnych substancji lub nałogowych zachowań. Niejednokrotnie w tej grupie zgłaszają się również pacjenci nie tylko z diagnozą uzależnienia czy nadużywania, ale również współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi i stanami depresyjnymi oraz lękowymi.

Dla przykładu picie alkoholu lub używanie innych substancji psychoaktywnych może być skutkiem nieleczonej od lat depresji. Alternatywnie zaburzenia depresyjne mogą rozwinąć się wtórnie, jako konsekwencja długotrwałego nadużywania substancji. Rolą psychoterapeuty jest pomóc pacjentowi wyklarować i nazwać cele terapeutyczne.

Psychoterapia pozwala leczyć nie tylko objawy, ale i przyczynę uzależnienia.Z praktyki wynika, że wielu pacjentów z problemem uzależnień ma początkowo obawy przed podjęciem psychoterapii uzależnień, co jest m.in. rezultatem działania psychologicznych mechanizmów zaprzeczających potrzebie leczenia. Ale ostatecznie są zadowoleni, że rozpoczęli proces terapeutyczny, bo doświadczają pozytywnych efektów leczenia w codziennym życiu.