Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna Zgierz

Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna Zgierz

Szukasz psuchoterapii – behawioralnej w Zgierzu ?

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim.Pracowałem jako psycholog penitencjarny i psycholog diagnosta w oddziale Psychiatrii Sądowej, oraz w Przychodni Medycyny Pracy.Od 2020 roku prowadzę wykłady i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na kierunkach: psychologia, prawo i pedagogika.Jestem specjalistą psychologii klinicznej.Posiadam uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń, oraz innych zawodów do których jest wymagane posiadanie odpowiednich uprawnień z Ustawy o Broni i Amunicji.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna Zgierz

Uzyskałem przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia terapii uzależnień. Przez 15 lat organizowałem spotkania jednej z grup AA.Kolejną kadencję pozostaję biegłym psychologiem z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo i Behawioralnej, aktualnie kontynuuję szkolenie w kierunku certyfikacji psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.Oprócz zainteresowań zawodowych, z zaangażowaniem uprawiam różne dyscypliny sportu, strzelectwo, oraz pasjonuję się literaturą historyczną. Kliknji link poniżej do moich pełnych danych kontaktowych

https://psychologicznapracownia.pl/kontakt/