Specjalista Psychoterapii Uzależnień Zgierz. A. Świątkiewicz

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Zgierz. A. Świątkiewicz

Szukasz specjalisty psychoterapii uzależnień w Zgierzu ?

Agnieszka Świątkiewicz to specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu w Zgierzu. Gabinety psychoterapii takie jak ten A. Świątkiewicz mieszczący się w Zgierzu specjalizujące się w psychoterapii uzależnień przeżywają prawdziwe oblężenie, co spowodowane jest zwiększeniem świadomości społecznej dotyczącej walki z narkomanią, zakupoholizmem, czy też uzależnieniem od alkoholu. Warto wiedzieć, że wielokrotnie tego typu psychoterapie są kierowane nie tylko do osoby bezpośrednio zniewolonej od pewnego ciągu niekorzystnych dla jej życia powtarzalnych zachowań, ale także dla bliskich, dla których każdy dzień to psychologiczna walka o przetrwanie.

Pomoc specjalisty psychoterapii uzależnień w Zgierzu

W przypadku różnego rodzaju uzależnień, których nie sposób już wyeliminować poprzez własną motywację  i pomoc bliskich, najlepszą formą pomocy jest gabinet psychoterapeutyczny mieszczący się w Zgierzu psycholog Świątkiewicz przy ulicy Struga 23. Samo udanie się do specjalisty od psychoterapii uzależnień jest bardzo ważnym krokiem dla osoby uzależnionej; dobrze, gdy znajduje ona oparcie w przyjaciołach czy rodzinie. Nie każdy wie, że początkiem całego procesu terapeutycznego nie jest ratowanie psychiki pacjenta, ale jego życia – uzależnienie od alkoholu, zakupów, narkotyków, gier komputerowych, aktywności seksualnej, czy też hazardu może bowiem prowadzić do zachowań autoagresywnych, skutkujących depresją, załamaniami nerwowymi, a także samookaleczeniem. Istotne jest zatem wybranie takiego specjalisty psychoterapii uzależnień, który ma bardzo szeroką wiedzę dziedzinową, zawsze indywidualnie rozpatruje dany przypadek pacjenta, a także działa na podstawie wielu metod zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Takimi wyznacznikami wyróżnia się gabinet psychoterapeutyczny Agnieszki Świątkiewiczj, która jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień zajmuje się uzależnieniami od alkoholu oraz uzależnieniami behawioralnymi (jej gabinet znajdziesz w Zgierzu).

Na czym polega psychoterapia uzależnień specjalisty A. Świątkiewicz w Zgierzu ?

Sposoby eliminowania uzależnienia z życia człowieka są związane z jego stanem psychofizycznym, motywacją, głębokością imersji w dane uzależnienie, a także rodzajem „zniewolenia”. Najczęściej przebiega ono etapowo i jest długotrwałym procesem mającym na celu uświadomienie choremu jego problemu, wyeliminowanie fizycznych objawów oraz psychicznych następstw uzależnienia. Częścią psychoterapii uzależnień są zatem psychoterapia indywidualna, często psychoterapia grupowa, psychoedukacja, trening umiejętności, reprogramming – czyli uczenie pacjenta nowych zachowań i postaw. Struktura całego procesu leczenia może zatem obejmować wnikliwe zapoznanie się z problemem, uznanie przez pacjenta własnego uzależnienia, odcięcie wszystkich czynników powodujących uzależnienie, rozbrajanie mechanizmów uzależnienia, naukę radzenia sobie z nawrotami, a także rozwijanie umiejętności psychospołecznych danej osoby, która dzięki temu będzie w stanie rozwiązywać na własną rękę wiele problemów osobistych. Pamiętaj jednak, że wiele osób uzależnionych od alkoholu, seksu, zakupów, gier czy hazardu, cierpi również na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne – np. depresja. Wtedy istotne jest także leczenie psychiatryczne uwzględniające farmakologię. Wiele przypadków dotyczy odwrotnych sytuacji, kiedy to stany depresyjne czy choroba afektywna dwubiegunowa powodują problem uzależnienia. To dlatego takważne jest prawidłowe rozpoznanie i pełna diagnoza wykonana przez specjalistę od psychoterapii uzależnień ze Zgierza psycholog Świątkiewicz.