Specjalista psychologii klinicznej Zgierz

Specjalista psychologii klinicznej Zgierz

Szukasz specjalisty psychologii klinicznej w Zgierzu ?

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalista psychologii klinicznej, taki jak Agnieszka Świątkiewicz ze Zgierza jest profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Specjalista Psycholog kliniczny posiada zwykle jedną z 4 podspecjalizacji:

  • Specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,
  • Specjalista psychologii klinicznej w psychiatrycznejsłużbie zdrowia,
  • Specjalista psychologii klinicznej w niepsychiatrycznej służbie zdrowia (medycyna somatyczna),
  • Specjalista psychologii klinicznej w neurologicznej służbie zdrowia (neuropsycholog).

Mówiąc prościej specjalista psycholog kliniczny ma spore doświadczenie praktyczne w pracy z osobami potrzebującymi różnego rodzaju pomocy.. Na ten przykład psycholog Świątkiewicz zajmuje się psychoterapią uzależnień m.in. na terenie Zgierza, gminy Zgierz, powiatu Zgierz oraz okolic Zgierza. Co bardzo istotne Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej stanowi ugruntowanie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny. Specjalista psychologii klinicznej ze Zgierza Swiątkiewicz korzysta z psychoteraoii uzależnień. Specjaliści psychologii klinicznej działają na podstawie trzech głównych kategorii takich jak: ocena (w tym diagnoza), leczenie i badania. Podczas oceny specjaliści psychologii klinicznej przeprowadzają i interpretują testy psychologiczne. Robią to po to, by przeanalizować inteligencję pacjentów lub ich inne zdolności. Ich celem może być także wywołanie takich cech psychicznych chorych osób, które pomogą w zdiagnozowaniu konkretnego zaburzenia psychicznego.