Szukasz Diagnozy Psychologicznej w Zgierzu ?

Diagnoza psychologiczna w Zgierzu w pracownii psychologicznej Agnieszki Świątkiewicz to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia pacjentów ze Zgierza oraz okolic Zgierza.

Czym jest diagnoza psychologiczna w Zgierzu u psycholog Agnieszki Świątkiewicz i w jakim celu się ją wykonuje ?

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog Świątkiewicz w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Diagnoza psychologiczna w gabinecie psycholog Świątkiewicz w Zgierzu umożliwia:

  • Wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • Właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania,
  • Opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • Weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.
Diagnoza psychologiczna Zgierz

Diagnoza psychologiczna Zgierz

Można śmiało stwierdzić, że trafna diagnoza psychologiczna warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.

.