Psychoterapia uzależnień Zgierz. A. Świątkiewicz

Psychoterapia uzależnień Zgierz. A. Świątkiewicz

Szukasz Psychoterapii Uzależnień w Zgierzu ?

Gabinety terapeutyczne związane z psychoterapią uzależnień przezywają prawdziwe oblężenie co spowodowane jest zwiększeniem świadomości społecznej dotyczącej walki z narkomanią, hazardem, czy też uzależnieniem od alkoholu. Na psychoterapie uzależnień kierowane są nie tylko osoby bezpośrednio  uzaleźnione od pewnego ciągu niekorzystnych dla jej życi powtarzalnych zachowań, ale także dla bliskich, dla których każdy dzień to psychologiczna walka o przetrwanie. W przypadku gdy chociażby mieszkańcy Zgierza, gminy Zgierz lub okolicy Zgierza borykali się z różnego rodzaju formami uzależnień, których nie sposób już wyeliminować poprzez własną motywację  i pomoc bliskich, wówczas najlepszą formą pomocy jest psychoterapia uzależnień. Samo udanie się do specjalisty jest bardzo ważnym krokiem dla osoby uzależnionej; dobrze, gdy znajduje ona oparcie w przyjaciołach czy rodzinie. Nie każdy wie co stwierdza psycholog Świątkiewicz ze Zgierza, że początkiem całego procesu terapeutycznego w przypadku psychoterapii uzależnień nie jest ratowanie psychiki pacjenta, ale jego życia – uzależnienie od alkoholu, zakupów, narkotyków, gier komputerowych, aktywności seksualnej, czy też hazardu może bowiem prowadzić do zachowań autoagresywnych, skutkujących depresją, załamaniami nerwowymi, a także samookaleczeniem.

Na Czym Polega Psychoterapia Uzależnień ?

Psychoterapia uzależnień, do której zachęcamy wszystkich mających ten problem ze Zgierza, gmoiny Zgierz oraz okolic Zgierza przebiega etapowo i jest długookresowym  procesem mającym na celu uświadomienie choremu jego problemu, wyeliminowanie fizycznych objawów oraz psychicznych następstw uzależnienia. Częścią psychoterapii uzależnień są zatem psychoterapia indywidualna, często psychoterapia grupowa, psychoedukacja, trening umiejętności, reprogramming – czyli uczenie pacjenta nowych zachowań i postaw. Struktura całego procesu psychoterapii uzależnień może zatem obejmować wnikliwe zapoznanie się z problemem, uznanie przez pacjenta własnego uzależnienia, odcięcie wszystkich czynników powodujących uzależnienie, rozbrajanie mechanizmów uzależnienia, naukę radzenia sobie z nawrotami, a także rozwijanie umiejętności psychospołecznych danej osoby, która dzięki temu będzie w stanie rozwiązywać na własną rękę wiele problemów osobistych.