Psychotesty Stryków. A. Świątkiewicz.

Psychotesty Stryków. A. Świątkiewicz.

Szukasz Psychotestów w Strykowie ?

Do wykonywania wielu zawodów, oprócz profilaktycznych badań lekarskich, konieczne są zdane i aktualne testy psychologiczne, czyli psychotesty. Psychotesty w Strykowie, gminy Stryków oraz okolicach Strykowa wykonuje pracownia usług psychologicznych psycholog Agnieszki Świątkiewicz mieszcząca się w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 18. Sprawność psychofizyczna pracownika jest pożądana na każdym stanowisku pracy, co nie powinno nikogo dziwić. Jednak warto wiedzieć, że psychotesty nie są wymagane do podjęcia każdej pracy zarobkowej. Co ciekawe, konieczność wykonania psychotestów może zostać zauważona i zlecona już w trakcie wykonywania danego zawodu – nawet po kilku latach stażu! Kiedy może mieć miejsce taka sytuacja? Na przykład w sytuacji, kiedy pracodawca dostrzeże, że pracownik w znaczącym stopniu utracił wcześniejszą sprawność i ma trudności z wykonaniem swojej pracy w takim stopniu, jak robił to wcześniej. Wtedy pracodawca może skierować go na psychotesty, które mają na celu potwierdzić dalszą możliwość wykonywania przez niego obecnego zawodu. W takim przypadku pracodawca kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy i to on podejmuje decyzję, jakie psychotesty ta osoba powinna wykonać, adekwatnie do opisywanych trudności, które zauważył pracodawca.Wszystkich zainteresowanych psychotestami ze Strykowa, gminy Stryków oraz okolic Strykowa zapraszamy do pracowni psycholog Świątkiewicz.