Psychotesty Koluszki. A. Świątkiewicz.

Psychotesty Koluszki. A. Świątkiewicz.

Szukasz Psychotestów w Koluszkach ?

Są takie zawody, gdzie wykonanie psychotestów jest obowiązkowe. W tych przypadkach istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pracy dyskwalifikuje danego pracownika lub kandydata i uniemożliwia podjęcie pracy w tym zawodzie do czasu, kiedy te ograniczenia ustąpią. Jakie to zawody? Na pewno będą to profesje, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna oraz psychotesty. Niektóre z nich określone są przez Kodeks Pracy, inne określa odrębna ustawa. Tych, którzy muszą na mocy ustawy wykonać psychotesty, a mieszkają na terenie Koluszek, gminy Koluszki oraz w okolicach Koluszek zapraszamy do pracowni psychologicznej psycholog Świątkiewicz mieszczącej się w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 18. Psychotestom poddawani są zarówno pracownicy wykonujący pracę fizyczną, jak i umysłową. Powszechnie wiadomo, że psychotesty wykonać muszą osoby pracujące z bronią palną np. policjanci, żołnierze, pracownicy ochrony i inne osoby, które chcą mieć pozwolenie na broń. Czy psychotesty dla kierowców również są obowiązkowe? Jak się okazuje – tak, ponieważ wymagają szczególnej sprawności psychoruchowej. Podobnie sytuacja ma się w przypadku takich zawodów, jak piloci samolotów, śmigłowców, maszyniści, górnicy, strażacy, wspomnieni już kierowcy zawodowi, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych czy kaskaderzy. Obowiązek wykonania psychotestów mają także sędziowie, komornicy, kuratorzy sądowi, saperzy, egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy, osoby wykonujące prace na wysokości powyżej 3 metrów, operatorzy wózków widłowych i suwnic, podnośników, sprzętu ciężkiego, a nawet treserzy dzikich zwierząt. Jeżeli jesteś mieszkańcem Koluszek, gminy Koluszki lub okolic Koluszek i masz obowiązek wykonać psychotesty to zapraszamy do pracowni psycholog Świątkiewicz.